Söker ni en stark partner?

Home Hur vi arbetar Hållbarhet Operativ hållbarhet
icon-3

Operativ hållbarhet


Operativ hållbarhet

Råvaror, energi och förpackningsmaterial som används för att tillverka och transportera våra produkter. Genom att använda dessa så effektivt och så hållbart som möjligt, kan minimera miljöpåverkan. Vi har utvecklat hållbara produktionsmetoder för detta och vi använder programmet World Class Manufacturing på alla våra produktionsanläggningar, så att alla är aktivt engagerade i att minska avfall, energiförbrukning och CO2-utsläpp.

Food ingredients , kitchen utensils for cooking on wooden background
icon-3

Användning av råmaterial

Produkt- och förpackningsavfall innebär inte bara förlust av råvaror, energi och kapital, utan påverkar även miljön och måste därför minimeras. Continental Bakeries använder World Class Manufacturing-tekniker som Lean, Six Sigma och TPM för att kontinuerligt förbättra sina processer och därmed förhindra slöseri av råvaror. Vi gör detta via en cykel där vi mäter, analyserar, förbättrar och garanterar. Dessa tekniker har till exempel gjort det möjligt att avsevärt minska användningen av råvaror trots en högre produktionsvolym.

SE_windenergy
icon-3

Energi

Continental Bakeries genomför långtgående åtgärder för att minska energiförbrukningen. Dessa sträcker sig från maskininställningar till användningen av värme och viss belysning. Ett bra exempel är köldmedlet som ersattes med en miljövänlig variant. Denna har inte bara har en lägre miljöpåverkan, den leder även till 30% energibesparing! Alla åtgärder som vidtagits fram till idag, har lett till en lägre gas- och elförbrukning trots ökad produktion. Dessutom stimuleras användningen av grön energi. Vår svenska anläggningen drivs till exempel helt av vindkraft!

cute boy walking the wheat field
icon-3

CO2-utsläpp

Våra åtgärder för energi och råvaruförbrukning leder till avsevärt lägre CO2-utsläpp. Transport är också ett perfekt område där CO2-utsläpp kan minskas. Det finns mycket att vinna genom att justera förpackningarnas storlek och form, kartonger, pallar och transportsätt. Detta gjorde det möjligt att avsevärt minska CO2-utsläppen under transporten av våra produkter. I Sverige justerades till exempel konsumentförpackningarnas format på ett sådant sätt att detta ledde till bättre lastningsmetoder, vilket i sin tur ledde till att transporterna kunde minskas med nästan en fjärdedel per år. Alternativa, renare transportsätt användes också, som till exempel tåg vid längre sträckor i Europa. Vi investerar även i hållbara lösningar i våra egna butiker. Ett exempel på detta är installationen av energibesparande belysning.

Hållbarhet


Det är inte allt

Sust_Sourcing_Haver
icon-3

Inköp av hållbara råmaterial och förpackningar

Inkoop van duurzame grondstoffen en verpakkingen

Läs mer
Läs mer
Girl_Oatcookie
icon-3

Samarbete med våra kunder

Wij ondersteunen onze klanten met hun duurzaamheidsdoelstellingen

Läs mer
Läs mer

Kontakt


Vi skulle gärna vilja berätta mer för dig

Vänligen kontakta oss på

0046 435 460 320
info@continentalbakeries.se

Kontakt