Op zoek naar een sterke partner?

Home Hoe wij werken Duurzaamheid Operational Sustainability
icon-3

Operational Sustainability


Operationele duurzaamheid

Voor het vervaardigen en vervoeren van onze producten wordt gebruik gemaakt van grondstoffen, energie en verpakkingsmateriaal. Door het zo efficiënt en duurzaam mogelijk benutten hiervan minimaliseren we de belasting van het milieu. Hiervoor hebben we duurzame productiemethodes ontwikkeld en maken we op al onze productielocaties gebruik van het World Class Manufacturing programma, waarmee iedereen actief betrokken is bij de vermindering van afval, energieverbruik en CO2-uitstoot.

Food ingredients , kitchen utensils for cooking on wooden background
icon-3

Grondstofverbruik

Product- en verpakkingsafval zijn niet alleen verspilling van grondstoffen, energie en kapitaal, maar vormen ook een belasting voor het milieu en dienen daarom geminimaliseerd te worden. Continental Bakeries hanteert World Class Manufacturing-technieken zoals Lean, Six Sigma en TPM om haar processen voortdurend te verbeteren en dus grondstofverspilling te voorkomen. We doen dit via een cyclus van meten, analyseren, verbeteren en borgen. Met behulp van deze technieken is het ons bijvoorbeeld gelukt om het grondstofverbruik aanzienlijk te verminderen ondanks een hoger geproduceerd volume.

SE_windenergy
icon-3

Energie

Continental Bakeries voert vergaande maatregelen door om het energieverbruik terug te dringen Dit strekt van machine-instellingen tot het gebruik van verwarming en bepaalde verlichting. Een mooi voorbeeld is het vervangen van de koelmiddelen door een milieuvriendelijke variant. Deze is niet alleen minder belastend voor het milieu, maar levert ook nog eens 30% energiebesparing op! Alle tot nu toe genomen maatregelen hebben ertoe geleid dat, ondanks een toename in productie, aanzienlijk minder gas en elektriciteit wordt verbruikt. Daarnaast wordt het gebruik van groene energie gestimuleerd. Zo draait onze Zweedse locatie volledig op windenergie!

cute boy walking the wheat field
icon-3

CO2-uitstoot

Onze maatregelen ten aanzien van energie- en grondstofverbruik leveren een aanzienlijk gereduceerde CO2-uitstoot op. Een gebied bij uitstek om CO2-uitstoot terug te dringen is het transport. Door de grootte en vorm van verpakkingen, omdozen, palletisering en de wijze van transport aan te passen, valt er veel winst te behalen. Zo zijn we erin geslaagd om de CO2– uitstoot bij het transport van onze producten aanzienlijk te reduceren. In Zweden werd bijvoorbeeld het formaat van een consumentenverpakking zodanig aangepast dat dit een betere beladingswijze tot gevolg had, met als resultaat een reductie van het aantal trucktransporten met bijna een kwart per jaar! Ook worden alternatieve, schonere transportmethodes ingezet, zoals de trein over langere afstanden in Europa. Daarnaast investeren we in duurzame oplossingen in onze eigen magazijnen. Een voorbeeld hiervan is de installatie van energiezuinige verlichting.

Duurzaamheid


Er is Meer!

Sust_Sourcing_Haver
icon-3

Grondstoffen

Inkoop van duurzame grondstoffen en verpakkingen

Lees meer
Lees meer
Girl_Oatcookie
icon-3

Partnership

Wij ondersteunen onze klanten met hun duurzaamheidsdoelstellingen

Lees meer
Lees meer

Contact pagina


We vertellen u graag meer!

Neem contact op

0031 - 78 653 76 53
info@continentalbakeries.com

Contactpagina